۱۳۹۱ دی ۳, یکشنبه

"ابو پان تُرک" و امام نقی

«ابو پانِ تُرک» بر امام وارد و عارض شد: یابن رسولولا! شاهنامه کتابیست جعلی و نژادپرستانه که در آن به زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی توهین شده، دیگران را به خشونت ترغیب می‌کند و ... امام فرمودند: تا اینجا نظر من و تو یکی است. سپس شجرۀ طیبه را در حالت آماده‌باش کامل قرار داده و پرسیدند: نظرت راجب قران نقید چیست؟ ابو پان گفت: کلام خداست، برای زنان و دگراندیشان مذهبی احترامی ویژه قائل است، منطبق بر منشور جهانی حقوق بشر است، و خلاصه کتاب صلح و رحمت است! حضرت تبسمی زده، شجره طیبه را غلاف کرده، و فرمودند: لعنت خدا بر شوونیسم فارس که میان ما و شما جدایی انداخته است. "صحیفه بوزقوردیه - باب ینی چری "  

۱ نظر: