۱۳۹۱ آذر ۱۵, چهارشنبه

چهره کریه عده ای پانترک عریانتر از هر وقت ... فرهنگ و صبر و شعور ایرانی این جرات را به آنان داد تا در پایتخت شعار خلیج ع ... سر دهند

قلب آذربایجان مهد ناسیونالیسم ایرانی چندی است از وجود زالوهای مزدور بدرد آمده است. بی شک ایرانیان علی الخصوص آذری های غیور به مجود این ننگ ( پانترکیسم ) واقفند و سالیان درازی است که با آن در تقابلند. آنها یکبار در 21 آذر هزار و سیصد و بیست و پنج جواب این میهن فروشان سر در آخور اجنبی را دادند اما گویی این ویروس مجددا در سایه حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی ریشه دوانده است. در بازی پرسپولیس و تراکتور شاهد حظور چندین هزار نفری طرفداران تراکتور بودیم. بازی ای که مسائلی بسیاری در بر داشت علی الخصوص نقاب از چهره کریه فاشیست پانترکی برداشت. نکته جالب توجه این بود که حمایت جمهوری اسلامی از این افراد عیانتر و عریانتر از گذشته خود را نشان داد. جایی که حتی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی با تمامی دستگاههای عریض و طویل فیلترینگش که بر کسی پوشیده نیست در برنامه نود آن شعار "هارای هارای" عده ای مزدور رو پخش کردند. آنهم در صدا و سیمایی که اتاق های آنالیز و سد های اطلاعات و اطلاعات سپاه در تعیین مشی فکری و تبلیغی جامعه نقشی اساسی داراست.
اما مساله صرفا این نیست. هر کسی که یکبار به استادیوم رفته باشد به خوبی این موضوع را می داند که رد کردن یک فندک در پاره ای از مواقع کاری است نشدنی. حال کدام عقل سالمی باور می کند که یه تماشاگر بنر به چالش کشیدن دولت جمهوری اسلامی را براحتی با خود به داخل ببرد بدون اینکه هماهنگی ای صورت گرفته باشد ؟

در مملکتی که وکیلش که کارش اعتراض است حق اعتراض ندارد و دانشجویش حق سوال پرسیدن ندارد و مجلسش با گوشه چشمی برای سوال و بازخواست وتو می شود چگونه می شود عده ای براحتی این بنر را داخل برده باشند ؟

امروزه بر هر کسی که چندین بار بازی های تراکتور را دنبال کرده باشد به خوبی عیان است که عده ای مزدور جیره خوار هستند که بطور سازماندهی شده در تمامی بازی های این تیم حظور فعال دارند. عده ای که صرفا برای استفاده ابزاری و سر دادن شعار های ضد ایرانی سازماندهی شده اند. مسلما بزرگترین دشمن این گروه خود مردم آذربایجان هستند. مردم ایران ملتی با فرهنگ و صبوراند و تاکنون این عده را هموطن معترض می دانستند. مردمی که خود نان شب ندارند بخورند و با هزاران هزار مشکل دست و پنجه نرم می کنند مردمی که توسط اشغالگران وطن شدیدا سرکوب شده اند و جر هم کسی را ندارند. ولی صبر و تحمل و بردباری ملت ایران این جرات را به این مزدوران بی ریشه داده است تا اینبار لجن پراکنیشان را در پایتخت به نمایش بگذارند. در این بازی از بین چندین هزار نفر تماشاگر تراکتور عده ای 15- 20 نفری اقدام به در آوردن پیراهن کردند تا به سبک ترکیه ای مثلا خود را غمخوار زلزله زدگان آذربایجان نشان دهند. با تبلیغات مسموم و ساپورت سایت های مزدور دیگر تماما سعی کردند این استفاده ابزاری از خون هموطنانشان را به تمامی هواداران نسبت دهند. مردمی که بجای تقلید از اجنبی در کوتاهترین زمان ممکن از جای جای میهن با ارسال کمکهایشان اعم از پتو و لحاف و مواد خوراکی تا خون و شیره وجودشان به یاری برادران و خواهرانشان شتافتند شعور و فرهنگشان را با اقتدار ملی و همگانی نشان داده اند. جای جای ایران امواج کمک های مردمی اش به آذربایجان سرازیر شد تا نشان دهد ایران جای "من" نیست و طی هزاران سال این "ما" بوده که برقرار بوده است. رژیم جمهوری اسلامی همانند مزدوران پانترکش بارها اثبات کرده تا چه اندازه تلاشش را برای تفرقه افکنی ادامه می دهد تا جاییکه کمک رسان های به زلزله زدگان را مستقیما به اوین فرستاد ! و اینک نوچگان و کاسه لیسانی که سرشان در سه آخور جمهوری اسلامی و ترکیه و باکو وقاحت را به حدی رساندند تا در پایتخت کشور شعار ضد ایرانی خلیج ع... را سر دهند.

وای به روزی که خشم این مردم دامنگیر مزدورانی شود که به هویت ملیشان دست درازی کردند.
پاینده ایران . پاینده ایرانی