۱۳۹۰ مهر ۲۸, پنجشنبه

دریاچه همچنان جان میدهد / اشک های مردمی دریاچه را زنده نگاه داشته است نه دولت

حدود 2 ماه از اعتراضات مردم آذربایجان به عدم رسیدگی دولت به احیای دریاچه ارومیه می گذرد.تنها بهانه برای ساکت کردن مردم به این اعتراضات وعده میلیاردی دولت برای احیای دریاچه ارومیه بود ولی از آن روز نه تنها یک هزار تومانی در این راه خرج نشده بلکهبه کلی به فراموشی سپرده شده است .در این میان دریاچه تشنه ارومیه مظلوم واقع شده است و هر روز خشک تر و خشکتر میشود .نکته جالب در این میان وعده های دروغ دولت بود که مثل بقیه وعده های دیگر خود برای فریب مردم بود کما اینکه مردم به این وعده های دروغ آشنا هستند ولی به دولتی که خود را سردمدار مدیریت جهانی میداند ولی در احیای یک دریاچه ای که خود مسبب خشک شدن آن است عاجز مانده است.با این حال مردم کماکان منتظر عملی شدن وعده ها هستند و مطمئنا صبر ایوب نخواهند داشت https://www.facebook.com/Azerbaijani.Official.Page فیسبوک آذربایجان 90/07/28

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر